TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders,  araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi ile dönem projesi dersinden oluşur.

 

Bu sayfada aşağıda verilen süreçler tanımlanmaktadır. 

 

 

 

Tezsiz yüksek lisans ile ilgili genel mezuniyet koşulları 

 • Tezsiz yüksek lisans programları için tanımlı olan azami süre (üç dönem) içinde, ders/kredi koşullarını sağlamış olmak
 •  AGNO’nun en az 2.50/4.00 olması
 •  Dönem projesinden başarılı olmak
 • Öğrencinin mezuniyet tarihi, mezuniyet şartlarıın yerine getirdiği tarihi takip eden EYK toplantı tarihidir. 
   

 

Dönem Projesi

 • Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. 
 • Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Dönem projesi dersi yarıyıllar dışında açılmaz.
 • Dönem projesi, ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen Dönem Projesi Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

 

Başarısız Sayılma

 • 3 (üç) yarıyıl sonunda mezuniyet için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.