DOKTORA PROGRAMLARI

Doktora programlarına başvuru için adayın sağlayacağı koşullar şunlardır; 

  • Bir lisans diploması ve tezli yüksek lisans diploması sahibi olmak (veya başvuru tarihlerinde tezli yüksek lisans mezunu olabilecek durumda olmak), (Tezsiz yüksek lisans mezunu olan adaylardan yalnızca tezsiz yüksek lisans programına kayıt tarihi: 06/02/2013 ve öncesi olanlar doktora programlarına başvuru yapabilir.)
  • SAYISAL puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere başvurulan program için belirlenen ALES puanına sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, 
  • Türkçe doktora programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 55 ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55 e denk gelen bir puan almış olmak,
  • İngilizce doktora programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 60' a denk gelen bir puan almış olmak,
  • Genel başarı notu şu şekilde hesaplanır;
    Genel Başarı Notu= 0.40*Giriş sınavı notu + 0.10*Lisans/Yüksek Lisans ağırlıklı not ortalaması+0.50*ALES puanı
  • Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Yukarıda tanımlanan puanlar taban puan olup başvuruda istenilen puan Yükseköğretim Kurulunun belirlediği alt sınırdan az olmamak kaydıyla anabilim dalı kurulunun görüşü, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile her program için farklı taban puan değerleri belirlenebilir. Adayların başvurularını gerçekleştirmeden önce Başvuru Sayfasında yer alan Program Bilgi Tablosunu incelemeleri önem arz etmektedir.