TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için adayın sağlayacağı koşullar şunlardır;

  • Bir lisans diploması sahibi veya başvuru tarihlerinde lisans mezunu olabilecek durumda olmak,
  • SAYISAL puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere başvurulan program için belirlenen ALES puanına sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen SAYISAL puan türünde GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, 
  • Öğretim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan yabancı dil şartı aranmaz,
  • Öğretim dili İngilizce olan tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55' e denk gelen bir puan almış olmak, 
  • Genel başarı notu şu şekilde hesaplanır;
    Genel Başarı Notu= 0.40*Giriş sınavı notu + 0.10*Lisans/Yüksek Lisans ağırlıklı not ortalaması+0.50*ALES puanı
  • Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

​Yukarıda tanımlanan puanlar taban puan olup başvuruda istenilen puan Yükseköğretim Kurulunun belirlediği alt sınırdan az olmamak kaydıyla anabilim dalı kurulunun görüşü, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile her program için farklı taban puan değerleri belirlenebilir. Adayların başvurularını gerçekleştirmeden önce Başvuru Sayfasında yer alan Program Bilgi Tablosunu incelemeleri önem arz etmektedir.