GENEL BİLGİLER

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Başvuruda istenilen minumum puanlar, ilgili program için belirtilen değerlerden az olmamak şartıyla A.B.D. önerisi ve E.Y.K. kararı ile arttırılabilir.
 • Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir. (YÖK Lisansüstü Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince)
 • Kayıt esnasında adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.  (YÖK Lisansüstü Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince)
 • Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma denklik belgesi gerekmektedir.
 • Mezun olunan üniversitenin Not Sistemi 4' lük ise (ders notları harf notu şeklindeyse) başvuru esnasında 4'lük not ortalaması girilecektir. Üniversitenizin 100'lük sisteme çevirisi geçerli olmamaktadır. Notların 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Yök Dönüşüm Cetveli esas alınmaktadır ve başvuru sistemi bu dönüştürmeyi otomatik olarak yapmaktadır. Eğer üniversitenizde sadece 100'lük not sistemi geçerliyse ortalamanızı aynen girmelisiniz.
 • Enstitü Kurulunun kararıyla onaylanan yabancı dil İngilizce' dir. Dolayısıyla Yabancı Dil Sınavları İngilizce sınav türünden olmalıdır. Ösym Yabancı Dil Eşdeğerlikleri için buraya Tıklayınız. (Eşdeğerlikler girdiğiniz sınav tarihine göre farklılık gösterebileceği için; sınava girdiğiniz tarihte geçerli olan duyuruyu baz alınız)
 • Türkçe Yeterlik Belgesi için Geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
 • ALES ve ÖSYM tarafından ALES'e eşdeğer kabul edilen GRE sınavı için için geçerlik süresi 5(beş) yıldır. Enstitümüzde kullanılmakta olan ALES-GRE Not Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız.
 • KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL için geçerlik süresi 5 (beş) yıldır. ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarında ise, (5 yılı aşmamak kaydıyla) sınavı hazırlayan kurumun belirlediği geçerlilik süreleri baz alınır.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; e-başvuru esnasında evrak yüklemeleri durumunda yükledikleri belgeleriyle Enstitüye ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile e-başvuru esnasında girilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.

 

 

 

GİRİŞ SINAVI

 • Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin ilan edilen günde ve saatte ilgili anabilim dalında bilim sınavına katılmaları gerekir. 
 • Değerlendirme katsayıları aşağıdaki gibidir

Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için; Genel Başarı Notu= 0.40*Giriş sınavı notu + 0.10*Lisans veya Yüksek Lisans ağırlıklı not ortalaması+0.50*ALES puanı

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için; Genel Başarı Notu:

 1. Başvuru esaslarında ALES şartı bellirtilmişse= 0.70*ALES puanı + 0.30*Lisans Ağırlıklı Genel Not Ortalaması,
 2. Başvuru esaslarında ALES şartı belirtilmemişse= Lisans Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına göre başarı sıralaması yapılır. 
 • Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

  

 

 

ULUSLARARASI ADAYLAR 

Yukarıdaki koşullara ek olarak uluslararası adaylardan, Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi istenir. Eğitim dili Türkçe olan programlar için  belge kayıt esnasında teslim edilmelidir ve en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Eğitim dili Türkçe olmayan programlar için  belge program süresi içerisinde teslim edilmelidir ve en az (B1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe Yeterlik Belgesi Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Dil Merkezlerinden veya Yunus Emre Enstitüsünden alınmış olmalıdır.