Tezli Program Gerekli Belgeler

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN;

 • DİPLOMA ASLI* VE FOTOKOPİSİ
  • Yüksek lisans kayıtlarında lisans diplomasının aslı* ; doktora kayıtlarında ise lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı* gerekmektedir. (Diploması hazır olmayan öğrenciler Mezuniyet Belgesinin aslı ile kayıt yaptırabilirler. Mezun durumunda olmayan öğrenciler kesinlikle kayıt yaptıramazlar )
  • Eğer bir öğrenci; lisansüstü programa kayıt olmak için diplomasını başka bir üniversiteye teslim etmiş ise, kayıtlı oldukları kurumdan alacakları onaylı diploma fotokopisi ile kayıt yaptırmalıdır.
  • Yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
 • TRANSKRİPTİN (NOT BELGESİ) ASLI* VE FOTOKOPİSİ
  • Yüksek lisansa başvuran öğrenciler lisans transkriptlerini, doktoraya başvuran öğrenciler ise lisans ve yüksek lisans transkriptlerini getirmeleri gerekmektedir.
  • Diploma Eki (Diploma Supplementi) geçerli değildir. Transkript zorunludur.
 • ALES (/GRE) BELGESİ
 • YABANCI DİL BELGESİ
 • NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı uyruklu numarası ve pasaport fotokopisi
 • BİR ADET FOTOĞRAF
  • Fotoğrafların arkasına ad, soyad ve kazanılan programın adı yazılmalıdır.
 • KATKI PAYININ YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT (SADECE 2. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlar ya da başka yükseköğretim programına kayıtlı olanlar için)
  • Dekont bilgisi kayıt öncesinde mutlaka başvuru sistemine girilmelidir. Dekont girişini nasıl yapacağınızı öğrenmek için tıklayınız. Dekont girişi yapmak için tıklayınız.
  • Ücretler için tıklayınız.

* İlgili belgelerin Orijinalleri görülüp, fotokopileri teslim alınacaktır.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN;

Yabancı Uyruklu Öğrenciler yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları da temin etmelidir:

 • TÜRKÇE YETERLİK BELGESİ
  • En az C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesinin bulunması gerekmektedir.
 • KATKI PAYININ YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT
  • Dekont bilgisi kayıt öncesinde mutlaka başvuru sistemine girilmelidir. Dekont girişini nasıl yapacağınızı öğrenmek için tıklayınız. Dekont girişi yapmak için tıklayınız.