TEZ YAZIM KURALLARI
Tezler Word şablonu veya LATEXşablonu kullanılarak yazılabilir.  
 
 
LATEX; yüksek baskı kalitesinde bilimsel ve matematiksel dokümanlar hazırlamaya çok uygun olan ve akademinin sıklıkla kullandığı bir dizgi programıdır. Öğrencilerimizin tezlerini LATEX şablonunu kullanarak oluşturmasının biçimsel düzenlemelerdeki zaman kayıplarını minumuma indirgeyeceğini düşünüyor ve bu yüzden öğrencilerimizin LATEX kullanmalarını önemsiyoruz. Buna binaen; LATEX bilmeyen öğrencilerimizin de kolaylıkla şablonu kullanabilmesi için bir kılavuz hazırladık. Ayrıca; şablonun içerisinde de yine bazı ipuçları ve yol gösterimlerine yer verdik.
 

Tez ile İlgili Dökümanlar

Tez Yazım Kılavuzu

Latex-Tez Şablonu Güncelleme: 08-05-2024**

Word-Tez Şablonu (Türkçe) Güncelleme: 06-06-2024

Word-Tez Şablonu (İngilizce) Güncelleme: 06-06-2024

Sıkça Yapılan Hatalar

Word Şablonları Güncelleme Detay Raporu (06-06-2024)

YÖK Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında

 

Tez Teslimi

  • Tezler ilk teslimde spiralli veya karton ciltli, son teslimde ise aşağıda belirtilen renk kodlu bez ciltli olarak hazırlanmalıdır. Tez yazdırılırken; İçindekiler bölümüne kadar tek yönlü; İçindekiler bölümü de dahil olacak şekilde diğer kısımlar çift yönlü olarak baskı yapılmalıdır. 
  • Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 03.06.2020 Tarih ve 36054236-806.01.03-E.32794 sayılı yazısı uyarınca, Tez jürisinin adı soyadı ve imzalarının bulunduğu sayfadaki imzaların ciltli tez teslimi sırasında teslim edilen CD'de yer almaması gerekmektedir.
  • Ciltli tez tesliminde teslim edilen tezin fiziksel kopyasında tez jürisinin ıslak imzaları mutlaka yer almalıdır

Yüksek Lisans: Marka: YILDIZ Renk Kodu: 069 Lacivert

Doktora: Marka: YILDIZ Renk Kodu: 057 Bordo

Yüksek lisans veya doktora öğrenciliği sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını kapsayan ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul'un 29.08.2012 tarih ve 2012.18.946 sayılı kararı ile kabul edilen "Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" için buraya tıklayınız.

*Metin içerisinde atıf göstermede ve tezin kaynaklar kısmı oluşturulurken IEEE ya da APA referans sistemlerinden yalnızca biri tercih edilir ve tez boyunca bu tercihe sadık kalınır. 

**YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Latex tez şablonunun online Tex editörü overleaf.com  ile kullanılmasını önermektedir.Tez yazımlarınızda çıkabilecek sorunlar konusunda enstitü personelimiz maalesef teknik destek sağlamamaktadır. Yine de, overleaf dışında offline programlar kullanmayı tercih etmeniz durumunda; referensların dosyanız üzerinde görüntülenememe sorununu gidermek için referans yöneticisi olarak bibtex yerine biber tercih edebilirsiniz.

** YTU Graduate School of Science and Engineering recommends online Tex editor overleaf.com for using Latex thesis template. Our Graduate School staff does not provide technical support for problems or errors that may occur with local Tex editors. However, if you still prefer to use offline software other than overleaf, in order to tackle the problem of being unable to view the references part on your file, you can prefer biber instead of bibtex.