TEZ YAZIM VE KURALLARI
"Tez Yazım Kuralları ve Şablonlarımız" güncellenmiştir. Güncelleme kapsamında Word şablonuna ek olarak; artık LATEXşablonu da kullanıma sunulmuştur. 
 
 
LATEX; yüksek baskı kalitesinde bilimsel ve matematiksel dokümanlar hazırlamaya çok uygun olan ve akademinin sıklıkla kullandığı bir dizgi programıdır. Öğrencilerimizin tezlerini LATEX şablonunu kullanarak oluşturmasının biçimsel düzenlemelerdeki zaman kayıplarını minumuma indirgeyeceğini düşünüyor ve bu yüzden öğrencilerimizin LATEX kullanmalarını önemsiyoruz. Buna binaen; LATEX bilmeyen öğrencilerimizin de kolaylıkla şablonu kullanabilmesi için bir kılavuz hazırladık. Ayrıca; şablonun içerisinde de yine bazı ipuçları ve yol gösterimlerine yer verdik.
 

Tez ile İlgili Dökümanlar

Tez Yazım Kılavuzu

Latex-Tez Şablonu Güncelleme: 01-05-2023**

Word-Tez Şablonu (Türkçe) Güncelleme: 01-05-2023

Word-Tez Şablonu (İngilizce) Güncelleme: 01-05-2023

YÖK Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında

Tez Teslimi

Tezler ilk teslimde spiralli veya karton ciltli, son teslimde ise aşağıda belirtilen renk kodlu bez ciltli olarak hazırlanmalıdır. Tez yazdırılırken baskı tek yönlü olarak yapılmaldır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 03.06.2020 Tarih ve 36054236-806.01.03-E.32794 sayılı yazısı uyarınca, Tez jürisinin adı soyadı ve imzalarının bulunduğu sayfadaki imzaların ciltli tez teslimi sırasında teslim edilen CD'de yer almaması gerekmektedir. Bununla birlikte, ciltli tez tesliminde teslim edilen tezin fiziksel kopyasında tez jürisinin ıslak imzaları mutlaka yer almalıdır

Yüksek Lisans: Marka: YILDIZ Renk Kodu: 069 Lacivert

Doktora: Marka: YILDIZ Renk Kodu: 057 Bordo

Yüksek lisans veya doktora öğrenciliği sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını kapsayan ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul'un 29.08.2012 tarih ve 2012.18.946 sayılı kararı ile kabul edilen "Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" için buraya tıklayınız.

*Metin içerisinde atıf göstermede ve tezin kaynaklar kısmı oluşturulurken IEEE ya da APA referans sistemlerinden yalnızca biri tercih edilir ve tez boyunca bu tercihe sadık kalınır. 

**YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Latex tez şablonunun online Tex editörü overleaf.com  ile kullanılmasını önermektedir.Tez yazımlarınızda çıkabilecek sorunlar konusunda enstitü personelimiz maalesef teknik destek sağlamamaktadır. Yine de, overleaf dışında offline programlar kullanmayı tercih etmeniz durumunda; referensların dosyanız üzerinde görüntülenememe sorununu gidermek için referans yöneticisi olarak bibtex yerine biber tercih edebilirsiniz.

** YTU Graduate School of Science and Engineering recommends online Tex editor overleaf.com for using Latex thesis template. Our Graduate School staff does not provide technical support for problems or errors that may occur with local Tex editors. However, if you still prefer to use offline software other than overleaf, in order to tackle the problem of being unable to view the references part on your file, you can prefer biber instead of bibtex.      

Önemli Not: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle son teslim için bezli cilt basımında yalnızca yeni şablon kullanılmalıdır. Bezli cilt basımı yapacak olan matbaayı (özalitçiyi) tez kapağının basımını (yazı fontu ve boyutu da dahil olmak üzere) da yeni şablona göre yapmaları konusunda uyarınız ve kapağın da yeni şablona göre basıldığını kontrol ediniz. Aksi takdirde, eski şablona göre basılmış olan bezli cilt kapağına sahip olan tezler ya da herhangi bir şekilde hatalı basımlar Enstitümüz personeli tarafından teslim alınmayacaktır!!!