Üniversitemiz lisans programlarını onur, yüksek onur, derece veya üçüncülük derecesinden daha yüksek AGNO ile bitiren lisansüstü programlarımıza kayıt yaptırmak isteyen adaylarımız hakkında

Lisansüstü programlarına yapılan başvurularda öğrenim gördükleri lisans programını ilk 3 (üç) derece ile tamamlayan Üniversitemiz mezunlarının tezli yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kayıtları, kontenjan dışı sınavsız olarak EYK kararıyla yapılabilir.

Ayrıca, aşağıda a, b ve c fıkralarında belirtilen hususları sağlayan Üniversitemiz mezunları da aynı hükümden yararlanırlar.

a) Mezun olunan dönemin akademik yılı tamamlandıysa, aynı akademik yılın bahar dönemini üçüncü dereceyle bitiren mezun ile eşit veya daha yüksek AGNO ile tamamlamış mezunlar

b) Mezun olunan dönemin akademik yılı tamamlanmadıysa, bir önceki bahar döneminde üçüncü dereceyle bitiren mezun ile eşit veya daha yüksek AGNO ile tamamlamış güz dönemi mezunları

c) Yüksek onur derecesi ile mezun olanlar

 

Bunun yanı sıra, onur derecesi ile mezun olanların kayıtları sadece bütünleşik doktora programlarına kontenjan dışı sınavsız olarak EYK kararıyla yapılabilir.

 

Yukarıdaki hükümlerde yer alan hususlardan yararlanmak isteyen mezunlarımız, lisans öğrenimlerini en geç sekizinci (4/8) dönemde (Yabancı dil hazırlık öğretimini yarı dönemde tamamlamış öğrencilerin yarıyılları sistemde 4/9 olarak gösterilir ve değerlendirmeye alınırlar) tamamlamış olmaları gerekmektedir. Onur veya yüksek onur ile mezun olanlar için en geç sekizinci (4/8) dönemde mezun olma şartı aranmaz. İlgili lisans mezunlarımızın kontenjan dışı kayıt başvurusu yapılabilmeleri için başvurulan programda alan içi veya alan dışı kontenjan açılmış olması gerekmektedir. 

 

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 22 Aralık 2022

Bitiş Tarihi: 31 Ocak 2023 - Saat 15.00

 

Başvuru Nasıl Yapılır:

FBE’ye şahsen başvuru (22 Aralık 2022-31 Ocak 2023-saat 15.00)

 

Gerekli Belgeler:

·         Başvuru yapmak istediği Lisansüstü Programını belirten Başvuru Formu

·         T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

·         1 Adet Fotoğraf

·         Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmış onur, yüksek onur, derece veya üçüncülük derecesinden daha yüksek AGNO ile mezun olduğunu belirten belge

·         Lisans Diploması veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Mezuniyet Belgesi

·         Lisans Transkripti Aslı veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Transkript

·         ALES veya GRE Belgesi (Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak)

·         Yabancı Dil Belgesi [Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak (Öğretim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programları hariç)]