COHE THESIS ELECTRONIC UPLOAD REGULATIONS

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen hususlar için tıklayınız.

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına ilişkin Yönerge için tıklayınız.